1/2 inch tưới nước có thể điều chỉnh

WhatsApp Online Chat !